Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Tävlingsregler

Regler för Görans tävling på Facebook:
Svara och vinn presentkort!”

Tävlingsarrangör:

Korv-Görans Kebab Ab

Företagarvägen 24

68600 Jakobstad

kebab@gorans.fi

Vem kan delta i tävlingen?

Minst 18 år gamla personer som har en Facebook-profil och en hemadress i Finland kan delta i tävlingen. Tävlingssvar från personer som inte uppfyller kriterierna kommer inte att beaktas.

Hur går tävlingen till?

Svara på frågorna i tävlingsinlägget på Görans Facebook-sida. Lämna ditt namn och din e-postadress så att vi vet vart vi ska sända en eventuell vinst.

Tävlingen öppnas torsdagen den 13 juni och avslutas torsdagen den 27 juni 2024. Vinnaren utses genom utlottning och kan inte överklagas. Tävlingen är varken sponsrad, organiserad eller administrerad av Facebook.

Vad får vinnaren?

Tävlingsvinsten är ett presentkort värt 50 euro som vinnaren kan använda för att köpa Görans produkter i valfri S- eller K-matbutik. Vinnaren kontaktas personligen i form av ett privat meddelande via Facebook. Om personen inte bekräftar sin vinst genom att svara på meddelandet inom två veckor, förlorar vinnaren sin rätt till priset utan ersättning. Tävlingsarrangören har då rätt att välja en annan vinnare. Vinsten kan inte bytas ut till pengar eller någonting annat.

Vilka rättigheter har tävlingsarrangören?

Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att publicera namn på vinnaren i de kommunikations- och marknadsföringskanaler som de väljer. Deltagarinformation används enbart för att genomföra tävlingen och vinnarens kontaktinformation används enbart för att leverera priset. Tävlingsarrangören överlåter inte information om deltagarna till en tredje part utan deltagarnas tillstånd.

Vinnaren av priset frigör tävlingsarrangören från allt ansvar som kan uppstå genom att delta i tävlingen, lösa in priset eller använda priset.

Korv-Görans Kebab Ab följer rådande finländsk lagstiftning i alla tävlingar som företaget arrangerar.

Deltagaren bör bekanta sig med tävlingsreglerna. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren dessa regler och förbinder sig att följa dem. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att ändra tävlingsreglerna, genom att meddela om förändringen på sin webbplats, Facebook-sida eller i en annan passande kanal.