Ansvar


Ansvar

Korv-Görans Kebab jobbar aktivt för hållbarhet genom att i verksamheten ta ansvar för miljö, produktkvalitet och personal.

 

Miljövänlig produktion

Korv-Görans Kebabs nya fabrik är bland de miljövänligaste i Finland. I stället för fossila bränslen fås nästan all energi från värmeåtervinning. I framtiden kommer man dessutom att använda sig av biogas och solpaneler som energikällor. Andra åtgärder som gjorts är till exempel övergång från olja till grön el samt minskad plast i produktionsprocessen och förpackningspåsarna.

Högkvalitativa produkter

Tack vare kontinuerlig produktutveckling används så få tillsatsämnen som möjligt. Under de senaste åren har man gjort investeringar som ger en snabbare och mera hygienisk upptinings- och nedkylningsprocess samt jämnare salthalt i kycklingprodukter. Egen styckning har även tagits i bruk, vilket tryggar tillgången till mer inhemskt nötkött.

Unik kebabtillverkning

I stället för traditionell kebabtillverkning där man hyvlar flarnen från spettet tillverkas de lösfrysta kebabflarnen av köttmassa som bara tar en dryg minut att steka och kyla ner. Denna unika process är mycket hygienisk eftersom temperaturförändringen sker så snabbt. Tack vare att den färdiga produkten är lösfryst går tillredningen mycket snabbt och dessutom blir matsvinnet betydligt mindre eftersom kunden endast behöver tillreda den önskade mängden.

Välmående personal

Grunden för Korv-Görans Kebab är dess personal. Företaget har därför som hög prioritet att skapa en arbetsmiljö där anställda trivs och mår bra. För att främja välmående har man bland annat investerat i ergonomiska arbetsredskap, motions- och massageförmåner och lunchrestaurang för anställda.