Ab Korv-Görans Kebab Oy

Ab Korv-Görans Kebab Oy är ett växande familjeföretag som är grundat 1988. Den moderna kvalitetssertifierade fabriken sysselsätter ca 25 personer. Vår strategi är att vara ett ledande bolag inom vårt område, både i hemlandet och i närregionen. Produktsortimentet består av frysta köttprodukter samt av måltidsdressingar. Vår huvudprodukt är kebabkött, bearbetad för olika kundsegments behov. Vi tillverkar också olika helköttsprodukter samt en serie kycklingprodukter. Populäraste dressingen är kebabsåsen.

Våra produkter är klassiker inom snabbmaten men vi har också befäst vår ställning som en betydande leverantör för HoReCa och detaljhandeln. Vi tillverkar också privat label produkter och legotillverkningen växer år för år. Vårt mål i produktutvecklingen är att också i framtiden kunna erbjuda kvalitativa och ekonomiskt lönsamma produkter likaväl för storkök som åt konsumenter.

Viktiga milstolpar i bolagets närhistoria är hösten 2012 då vi tog i bruk en modern lösfrystunnel samt våren 2015 då en ny grillinje installerades. Dessa i ett led av ständig förbättring av våra produkter.

Kunderna uppskattar kvaliteten och smaken på våra produkter och de, liksom livsmedelssäkerheten, är grundpelarna i vår verksamhet. Vi prioriterar finländska köttråvaror och strävar till minimal användning av tillsatsämnen. 

Ab Korv-Görans Kebab Oy har haft ISO 22000 sertifikat sedan 2008.